Pričalica - Najljepše bajke i priče za djecu Icon

Pričalica - Najljepše bajke i priče za djecu

6315.5 MB0
Trusted App
Download

Description of Pričalica - Najljepše bajke i priče za djecu

Želite imati sve najljepše priče na jednom mjestu? Želite ih puštati redosljedom kojim Vi želite? Želite li da Vaše dijete zaspi brzo i lako? Želite izraditi jedinstvenu personaliziranu priču za svoje dijete?

Konačno možete oduševiti svoje dijete samo njegovom jedinstvenom pričom i mijenjanjem raznih parametara izraditi na tisuće različitih priča! Vaše dijete sad može zaspati brzo, lako i sretno. Puštajte priče u čekaonici, restoranu ili na dugom putovanju...

Odsad sve to i još više možete samo uz Pričalicu - jedinstvenu i posebnu aplikaciju razvijenu u Hrvatskoj koja priča najljepše dječje priče iz cijelog svijeta.

Brojne studije su pokazale nevjerojatno pozitivan učinak zvučne slike na razvoj dječjeg mozga. U današnjem svijetu vizualnog to je važnije nego ikada. Učinite nešto za Vaše dijete u najranijoj dobi kako bi kasnije efekt bio što bolji. Koristite mobitel pametno kada su u pitanju Vaša djeca. Pričalica je tu za Vas.

Izniman terapeutski učinak vidljiv je kod djece s posebnim potrebama.

- - - NOVO - - -
Odsad putem Pričalice možete naručiti originalnu cool personaliziranu knjigu. Jedino Pričalica može u samo nekoliko koraka izraditi knjigu s fotografijama Vašeg djeteta. Za djevojčice tu je ‘Jednorogica Ljupka’, a za dječake ‘Mali superjunak’. Oduševite klince, ali i odrasle te darujte jedinstvenu uspomenu za cijeli život. Knjiga stiže na Vašu adresu unutar 6 radnih dana.

U Pričalici možete kreirati PERSONALIZIRANE priče - priče u kojima Vaša djeca i Vi postajete glavni junaci priča. Odaberite ime djeteta, boju kose, najdražu hranu, ime majke i oca, ime najboljeg prijatelja ili prijateljice i još mnoge druge elemente koji postaju dijelom poznatih priča koje će djeca s radošću htjeti slušati i više puta - jer ipak oni su dio priče.

Što ćete pronaći u Pričalici:
• personalizirane priče u kojima Vaša djeca postaju glavni ili sporedni likovi poznatih i originalnih priča
• odabrati možete između više od 1000 različitih muških i ženskih imena
• doživite klasike i bajke poput Crvenkapice, Trnoružice, Mačka u čizmama...
• otkrijte priče iz cijeloga svijeta
• otkrijte i nove originalne Pričalice napisane u našoj maštaonici
• pustite odabrane priče za laku noć zaredom
• izaberite uspavanke na kraju priče
• prigušite svjetlo na mobitelu
• slušajući dječje priče, prikupljajte čarobne kapi koje vam omogućuju otključavanje novih priča.
• puštajte priče redoslijedom kojim Vi želite
• puštajte priče bez prekida
• preko 12 sati slušanja različitih priča

Pričalica dolazi s 3 besplatne priče, 5 kojih možete otključati slušanjem priča i skupljanjem kapi i 2 besplatne personalizirane priče koje možete potpuno personalizirati za Vašeg dječaka ili djevojčicu. Sve ostale priče mogu se jedino slušati ako se pretplatite unutar aplikacije.

Pričalica je savršen alat za moderne roditelje koji Vas vraća u djetinjstvo i priča priče na poseban i zanimljiv način.

Glasove daju i priče pričaju akademski glumci Zoran Pribičević, Iskra Jirsak, Dunja Fajdić, Amanda Prenkaj, Ana Vilenica, Ivana Boban, Sanja Crljen, Hrvoje Zalar, Domogoj Janković, Karmen Sunčana Lovrić, Mladen Vujčić, Petar Atanasoski, Marko Hergešić, Sophie Santos, Lucia Stefania Glavich Mandarić, Karlo Brkić, Nikolina Ljuboja, Sanja Marin, Mirela Videk, Petra Vukelić i Ivan Glowatzky.
Want to have all the most beautiful stories in one place? Do you want to play them in the order you want? Do you want your child to fall asleep quickly and easily? Want to create a unique personalized story for your child?

You can finally delight your child with just his unique story and by changing various parameters create thousands of different stories! Your child can now fall asleep quickly, easily and happily. Play stories in the waiting room, restaurant or on a long journey ...

From now on, you can do all this and more only with Pričalica - a unique and special application developed in Croatia that tells the most beautiful children's stories from around the world.

Numerous studies have shown an incredibly positive effect of sound image on a child’s brain development. In today’s visual world this is more important than ever. Do something for your child at an early age to make the effect as good as possible later. Use your cell phone wisely when it comes to your children. The story is here for you.

An exceptional therapeutic effect is visible in children with special needs.

- - - NEW - - -
From now on, you can order an original cool personalized book via Story. Only a storyteller can create a book with photos of your child in just a few steps. For girls there is ‘Unicorn Ljupka’, and for boys ‘Little Superhero’. Delight kids as well as adults and give them a unique memory for a lifetime. The book arrives at your address within 6 working days.

In Pričalica you can create PERSONALIZED stories - stories in which your children and you become the main characters of the stories. Choose your child's name, hair color, favorite food, mother's and father's name, best friend's name and many other elements that become part of familiar stories that children will happily want to hear over and over again - because they are part of the story after all.

What you will find in Pričalica:
• Personalized stories in which your children become the main or supporting characters of familiar and original stories
• You can choose from more than 1000 different male and female names
• Experience classics and fairy tales such as Little Red Riding Hood, Sleeping Beauty, Cat in Boots ...
• Discover stories from around the world
• Discover new original Stories written in our imagination
• Play selected bedtime stories in a row
• Choose lullabies at the end of the story
• dim the light on the mobile phone
• By listening to children’s stories, collect magic drops that allow you to unlock new stories.
• play stories in the order you want
• Play stories without interruption
• Over 12 hours of listening to different stories

The storyboard comes with 3 free stories, 5 of which you can unlock by listening to stories and collecting drops, and 2 free personalized stories that you can completely personalize for your boy or girl. All other stories can only be listened to if you subscribe within the app.

The storyteller is the perfect tool for modern parents that takes you back to your childhood and tells stories in a special and interesting way.

Academic actors Zoran Pribičević, Iskra Jirsak, Dunja Fajdić, Amanda Prenkaj, Ana Vilenica, Ivana Boban, Sanja Crljen, Hrvoje Zalar, Domogoj Janković, Karmen Sunčana Lovrić, Mladen Vujčić, Petar Atanasoski, Marko Hergešić, Sophie Santos give voices and tell stories. Lucia Stefania Glavich Mandarić, Karlo Brkić, Nikolina Ljuboja, Sanja Marin, Mirela Videk, Petra Vukelić and Ivan Glowatzky.

Read more

Good App Guaranteed

This app passed the security test for virus, malware and other malicious attacks and doesn't contain any threats.

Apps like Pričalica - Najljepše bajke i priče za djecu

4.07
21.5 MB
3.91
268.5 kB
4.27
2 MB
4.62
8.5 MB
3.66
1.5 MB
4.57
324 kB

Pričalica - Najljepše bajke i priče za djecu - APK Information